Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Lublin w zakresie ochrony zwierząt i zasad postępowania z dzikimi zwierzętami.

  • Celem głównym jest upowszechnienie wiedzy z zakresu humanitarnego traktowania zwierząt,
    poszanowania ich praw, zapewnienia prawidłowego dobrostanu zwierząt domowych, zapobiegania ich bezdomności, promowania zabiegów kastracji zwierząt domowych, zasad postępowania z dzikimi zwierzętami, pogłębianie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym zwierzętom.
    W okresie 25 kwietnia -31 grudnia 2022 r. planujemy wielopłaszczyznową akcję informacyjną
    skierowaną do mieszkańców m. Lublin , mającej na celu zapoznanie mieszkańców Lublina propagowania praw i ochrony zwierząt, ich humanitarnego traktowania, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym zwierzętom, sposobach postępowania ze zwierzętami domowymi, kastracji zwierząt domowych oraz sposobach postępowania ze zwierzętami dzikimi.

DO POBRANIA

Dodaj komentarz