Ośrodek egzaminacyjny

The European Language Certificates-telc

Egzaminy telc to 10 języków na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C2. telc oferuje egzaminy z uzyskaniem certyfikatu m.in. z języka ogólnego i specjalistycznego, między innymi z dziedzin: turystyki, biznesu czy medycyny. Egzaminy obejmują tematykę z życia codziennego oraz zawodowego i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się.

Egzamin składa się z 2 części:

 • część pisemna
 • część ustna

Certyfikat:

 • zwiększa szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy lub ciekawego stażu w Polsce lub w krajach Unii Europejskiej.
 • jest wymagany w wielu firmach zachodnich działających na terenie Polski jako potwierdzenie właściwego poziomu kompetencji językowych.
 • jest powszechnie wymaganym standardem podczas rekrutacji na europejskie uczelnie.
 • stanowi podstawę zaliczenia lektoratu bez konieczności uczęszczania na zajęcia i jest respektowany przez większość uczelni wyższych w Polsce.
 • spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego -Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • certyfikat telc jest oficjalnie uznawany za dowód znajomości języka np. przy ubieganiu się o obywatelstwo lub pracę także w Austrii i Szwajcarii.
 • w Europie egzaminy telc są między innymi częścią państwowego systemu szkolnictwa (Węgry, Hiszpania), mają akredytację instytucji rządowych oraz są honorowane przez Izby Handlu i Przemysłu (Niemcy, Francja).

Szczegóły odnośnie możliwości przystąpienia do egzaminu można uzyskać w biurze Ośrodka egzaminacyjnego : ul Długa 5 pokoj 90 20- 365 Lublin , telefonicznie – 507980332 oraz mailowo : biromaturita@gmail.com

ETS Global B.V. Sp. z o.o, oddział w Polsce

Fundacja Maturita jest partnerem egzaminacyjnym

Strona www: www.etsglobal.org/Pl/Pol

Nazwa egzaminu:

Zastosowanie:

ETS (Educational Testing Service) to obecnie największa na świecie niezależna organizacja badająca umiejętności edukacyjne. Uznawana jest za lidera badań w zakresie edukacji oraz tworzenia systemów oceny wiedzy, ETS jest twórcą popularnych i stosowanych na szeroką skalę testów, takich jak SAT®, TOEIC®, TOEFL® i GRE®. Nasz personel składa się z 2600 profesjonalistów, w tym nauczycieli, badaczy, osób zajmujących się pomiarami psychometrycznymi, statystyków, pracujących nad spełnieniem wymagań osób prywatnych, wychowawców, firm i organów rządowych w ponad 180 krajach.

Firma ETS jest znana na całym świecie ze swoich produktów. Ich wysoka jakość stanowi naszą mocną stronę i fundamentalną wartość.

Główna siedziba firmy mieści się w Princeton, w stanie New Jersey w USA

Egzamin TGLS DIRECT

st to krótki egzamin sprawdzający wszystkie umiejętności językowe w sposób przystępny dla kandydata. Egzamin jest dostępny na wszystkich poziomach trudności: A1 – C2 i przeprowadzany w formie testu papierowego.

Zaprojektowany tak, aby swoją formą i długością trwania był przystępny nawet dla uczestników, którzy dopiero rozpoczęli naukę języka obcego.

Wszystkie części egzaminu kładą nacisk na praktyczną umiejętność komunikacji w języku obcym.

Egzamin TGLS DIRECT testuje po kolei:

 • rozumienie ze słuchu (czas trwania: 15 minut na wszystkich poziomach),
 • rozumienie tekstu czytanego z elementami poprawności językowej (czas trwania: 15 minut na poziomach A1-A2 i B1 – B2, 35 minut na poziomach C1 – C2),
 • komunikację pisemną (czas trwania: 15 minut na poziomach A1 i A2, 20 minut na poziomach B1-B2, 30 minut na poziomach C1-C2),
 • komunikację ustną (czas trwania: ok. 10 minut na poziomach A1 i A2, 15 minut na poziomach B1-C2).

TGLS DIRECT

Jest to krótki egzamin sprawdzający wszystkie umiejętności językowe w sposób przystępny dla kandydata. Egzamin jest dostępny na wszystkich poziomach trudności: A1 – C2 i przeprowadzany w formie testu papierowego.

Zaprojektowany tak, aby swoją formą i długością trwania był przystępny nawet dla uczestników, którzy dopiero rozpoczęli naukę języka obcego.

Wszystkie części egzaminu kładą nacisk na praktyczną umiejętność komunikacji w języku obcym.

Egzamin TGLS DIRECT testuje po kolei:

 • rozumienie ze słuchu (czas trwania: 15 minut na wszystkich poziomach),
 • rozumienie tekstu czytanego z elementami poprawności językowej (czas trwania: 15 minut na poziomach A1-A2 i B1 – B2, 35 minut na poziomach C1 – C2),
 • komunikację pisemną (czas trwania: 15 minut na poziomach A1 i A2, 20 minut na poziomach B1-B2, 30 minut na poziomach C1-C2),
 • komunikację ustną (czas trwania: ok. 10 minut na poziomach A1 i A2, 15 minut na poziomach B1-C2).

Egzamin TGLS DIRECT znajduje się w papierowym pakiecie egzaminacyjnym, na którym uczestnicy mogą robić notatki, natomiast wszystkie wybrane przez siebie odpowiedzi muszą zostać przeniesione w wyznaczonym czasie na kartę odpowiedzi. Tylko odpowiedzi ujęte na karcie odpowiedzi będą ocenione.

Egzamin zdalny

Wytyczne do przeprowadzenia egzaminów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

1)    Narzędzie informatyczne służące przeprowadzaniu egzaminów w trybie zdalnym musi zapewniać bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych osobowych egzaminatora i uczestników.

2)    Narzędzia wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminów muszą umożliwiać kontrolę przebiegu egzaminu, jego rejestrację. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem egzaminu sprawuje Centrum Egzaminacyjne, które oddelegowuje do tej czynności Egzaminatora z uprawnieniami TGLS;

3)    Przeprowadzenie egzaminów powinno odbywać się z użyciem narzędzi informatycznych adekwatnych dla danej formy weryfikacji efektów uczenia się.

4)    Forma i przebieg egzaminu muszą być udokumentowane – tj.:

 • Przebieg całego egzaminu w postaci nagrania  audio + zdjęcie całego pulpitu z uczestnikiem/uczestnikami i egzaminatorem przed egzaminem, zapis dziennika zdarzeń systemu egzaminacyjnego z przypisanymi kontami uczestników (log) lub
 • Zapis dziennika zdarzeń systemu egzaminacyjnego z przypisanymi kontami uczestników (log) + zdjęcie całego pulpitu z uczestnikiem/uczestnikami i egzaminatorem w ilości odpowiadającej min. ilości modułów egzaminu, lub
 • Przebieg całego egzaminu w postaci nagrania  audio+video.

5)    Poniższe wytyczne łącznie:

 • Egzamin realizowany za pomocą narzędzia do wideokonferencji;
 • Połączenie zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem (szyfrowane i hasłowane);
 • Użytkownik zakłada konto w systemie narzędzia do wideokonferencji korzystając z adresu e-mail podanego na formularzu lub za pomocą poświadczeń Facebooka/Google/Apple i loguje się tym kontem;
 • Wyłączenie możliwości wymiany plików i innych informacji przez uczestników egzaminu – wyłączenie czatu i komunikacji głosowej;
 • Możliwość wyrywkowej weryfikacji (na żądanie) ekranu użytkownika (poprzez współdzielenie ekranu);
 • Uczestnicy mają cały czas włączone kamery skierowane na ich twarze;
 • Weryfikacja tożsamości uczestników w osobnym pokoju spotkaniowym – ochrona danych osobowych;
 • Blokada nagrywania egzaminu przez wszystkich uczestników poza egzaminatorem;
 • Możliwość zdalnej ingerencji w komputer osoby zdającej celem weryfikacji poprawności egzaminu – w przypadku podejrzenia oszustwa;
 • Protokół dokumentujący przebieg egzaminu i spełnienie wytycznyc