W RODZINIE SIŁA Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi

Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych (realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2021 – 2025). Działanie finansowane przez Województwo Lubelskie.

Beneficjenci projektu: 10 rodzin wielopokoleniowych, rodziców, dziadków, dzieci i młodzieży zamieszkujących obszary wiejskie województwa lubelskiego, u których występują problemy wychowawcze, znaczne rozluźnienie lub zanik więzi rodzinnych, brak poprawnych relacji pomiędzy członkami rodzin.

Program wsparcia: Spotkania aktywizacyjno- integracyjne – 9 spotkań po 2 godziny w tym: – warsztaty umiejętności wychowawczych dla dorosłych członków rodzin – wspólna aktywność dzieci i dorosłych w formie różnych gier i zabaw.

Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

Termin realizacji: maj – listopad 2023

Telefon kontaktowy do realizatora: 507 980 332

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY