Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi

Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych (realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2021 – 2025)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Głównym celem projektu jest wsparcie rodzin w województwie lubelskim, szczególnie mieszkańców powiatu łęczyńskiego , w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo – wychowawczych w kontekście pojawienia się w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością.

 1. SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW – 18 godzin
  (w spotkaniach biorą udział rodzice dziecka niepełnosprawnego oraz specjaliści).
 2. ZAJĘCIA GRUPOWE BUDUJĄCE WIĘZI: RODZIC – DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE – 8 godzin
  (zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów z udziałem rodzica ze swoim
  niepełnosprawnym dzieckiem).
 3. SPOTKANIE Z EKSPERTEM DS INSTRUMENTÓW POMOCOWYCH – 6 godzin
  (poradnictwo dotyczące instrumentów pomocowych, m.in. wsparcia finansowego, opieki wytchnieniowej, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, możliwości zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ubieganie się o środki pochodzące z 1,5% itp. T

Podejmowana tematyka to m.in:

 1. Rzeczywistość a oczekiwania – analiza sposobów radzenia sobie z niepełnosprawnością dziecka.
 2. Rozwijanie świadomości mocnych i słabych stron dziecka oraz kształtowanie umiejętności formułowania wobec niego racjonalnych oczekiwań.
 3. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie a otoczenie – gdzie poszukiwać wsparcia (medycznego, finansowego, emocjonalnego) oraz jak radzić sobie z reakcjami
  społeczeństwa.
 4. Wzmacnianie poczucia więzi w rodzinie – analiza wpływu niepełnosprawności dziecka
  na relacje małżeńskie, relacje z rodzeństwem dziecka niepełnosprawnego.
 5. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji adekwatnych do własnych możliwości
  i sytuacji (organizacja czasu, wydatków, odpoczynku)
 6. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami związanymi z niepełnosprawnością dziecka oraz wzmacnianie poczucia pewności siebie poprzez rozwijanie świadomości swoich mocnych stron.
 7. Poradnictwo dotyczące instrumentów pomocowych, m.in. wsparcia finansowego,
  opieki wytchnieniowej, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, możliwości
  zakupu i wynajmu sprzętu rehabilitacyjnego, ubieganie się o środki pochodzące z 1,5% itp.

Czas trwania projektu od 02.04.2024 do 11.12.2024 r.