Wspieranie aktywności społecznej lubelskich seniorów ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin /2022

Zapraszamy seniorów z Lublina do udziału w projekcie Wspieranie aktywności społecznej lubelskich seniorów ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021 – 2025, którzy pasjonują się fotografią cyfrową. Projekt obejmuje cykl działań aktywizujących między innymi wykład, prezentacje, wizytę w Muzeum Fotografii oraz warsztaty teoretyczne i plenerowe. Zwieńczeniem projektu będzie wystawa prac wykonanych podczas trwania projektu.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy w biurze projektu przy ulicy Długiej 5 pokój 90 II piętro w Lublinie, drogą mailową oraz telefonicznie 507980332 do dnia 16 września 2022