Warsztaty fotograficzne – plener

Seniorzy podczas warsztatów fotograficznych współfinansowanych przez Województwo Lubelskie w ramach projektu z zakresu pomocy społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnych form aktywności, którego realizatorem jest Fundacja Maturita.