Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji- 2023

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021 – 2025

Beneficjenci projektu: osoby powyżej 60 roku życia mieszkańcy województwa lubelskiego.

Program wsparcia dla 10 osobowej grupy: – grupowe spotkanie z coachem – 2 godziny – warsztaty cyfrowe (obsługa smartfona w zakresie aplikacji mobilnych) – 16 godzin – warsztaty z podstaw języka angielskiego – 18 godzin

Termin realizacji: maj – grudzień 2023

Telefon kontaktowy do realizatora: 507 980 332

Formularz zgłoszeniowy