Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji/ 2021.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji- zadanie publiczne Województwa Lubelskiego obejmujące trzy formy szkoleń w formie warsztatów: