Projekt dla opiekunów osób niepełnosprawnych- 2022

Projekt skierowany do członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry oraz wolontariuszy pracujących na rzecz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Zgłoszenia do udziału przyjmujemy w biurze projektu ul Długa 5 pokój 90 w Lublinie, telefonicznie nr telefonu 507980332 , mailowo : biuromaturita@gmail.com oraz przez formularz Google : https://docs.google.com/forms/d/11PDariIzbDSMZ38Lexs16wKU8bgzAPVlDKg_x2EKZRg/edit