Szkolenia dla członków rodzin, kadry i wolontariuszy – 2023

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Działanie finansowane przez Województwo Lubelskie.

Beneficjenci projektu: członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani nad opieką osoby niepełnosprawnej – 3 grupy po 10 osób

Program wsparcia: grupowe spotkania uczestników projektu z psychologiem – 5 sesji, grupowe sesje z coachem – 10 sesji, spotkanie integracyjne

Termin realizacji: lipiec – listopad 2023

Telefon kontaktowy do realizatora: 507 980 332

Nazwa projektu: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Włodawa

Józefów