Piknik edukacyjny dla mieszkańców Miasta Lublin w zakresie ochrony zwierząt i zasad postępowania z dzikimi zwierzętami


W okresie 25 kwietnia -31 grudnia 2022 r. na zlecenie Urzędu Miasta Lublin realizujemy wielopłaszczyznową akcję informacyjną skierowaną do mieszkańców m. Lublin , mającej na celu zapoznanie mieszkańców Lublina w tematyce:

  • praw i ochrony zwierząt, ich humanitarnego traktowania,
  • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym zwierzętom, sposobach postępowania ze zwierzętami domowymi
  • odpowiedzialność właściciela zwierząt domowych
  • posłuszeństwa psów,
  • kastracja zwierząt domowych,
  • sposobach postępowania ze zwierzętami dzikimi i zdziczałymi