Centrum weryfikacji kompetencji językowych

Ośrodek egzaminacyjny TELC

Fundacja Maturita jest ośrodkiem egzaminacyjnym The European Language Certificates – TELC.

Egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez organizację telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem,  posiadającą  czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym europejskim poziomie. W ośrodku egzaminacyjnym prowadzonym przez Fundację Maturita istnieje możliwość składania egzaminów potwierdzających znajomość języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz francuskiego. Posiadamy możliwość przeprowadzenia sesji egzaminacyjnych na wszystkich poziomach zgodnych z opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR), Certyfikaty TELC są uznawane przez instytucje, pracodawców, uczelnie wyższe jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej.