Bezpieczeństwo w sieci – relacja

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywności -warsztaty bezpieczeństwa w sieci finansowane ze środków Województwa Lubelskiego cieszyły się zainteresowaniem.