O nas

Fundacja Maturita powołana została 26 listopada 2015 roku.

Działania Fundacji są skoncentrowane przede wszystkim na obszarach:

  1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych;
  2. Integracja i aktywizacja seniorów;
  3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  4. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza pomoc w ich reintegracji i porozumieniu międzypokoleniowym;
  5. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
  6. Działania edukacyjne, głównie w zakresie języków obcych.

Realizowane zadania w sposób integralny wiążą się z poprawą życia  i funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach działań edukacyjnych prowadzimy akcje edukacyjno – informacyjne, warsztaty, szkolenia, prowadzone przez ekspertów o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu, co zapewnia uczestnikom zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

Szkolenia i warsztaty są adresowane do osób otwartych na nowe doświadczenia, które pragną rozwijać swoje umiejętności z różnych dziedzin. Nasi trenerzy są dobrze zorientowani w potrzebach edukacyjnych. Ich szeroka wiedza w połączeniu z najskuteczniejszymi metodami i technikami nauczania zapewnia przekazanie wiedzy w atrakcyjny sposób  i dostosowany do potrzeb uczestników. Nasze warsztaty prowadzone są ciekawie i pozwalają skutecznie zastosować zdobytą wiedzę.

Dbamy również o to, aby uczestnicy nabyli umiejętność wyznaczenia realnych celów i korzyści płynących z podjętych wyzwań, umiejętność świadomego dokonywania zmian w swoim życiu, staramy się zainspirować do maksymalizacji osobistego potencjału oraz podniesienia samooceny.

Aktywizację oraz integrację społeczną gwarantują spotkania w gronie osób z podobnymi zainteresowaniami czy problemami, zapewniając poczucie przynależności i przeciwdziałanie alienacji społecznej, również poprzez stworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej.

Dążymy do tego, aby każdy z realizowanych projektów przyniósł jak największe korzyści dla społeczeństwa, w tym celu podejmujemy współpracę z wieloma instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi oraz biznesem.

Zarząd Fundacji :

Prezes Fundacji -Jolanta Barbara Tarłowska

Wiceprezes – Ada Joanna Kulig

Siedziba Fundacji Maturita ul Topolowa 4 lok 8 20-352 Lublin

telefon kontaktowy 507 980 332

adres mailowy : biuromaturita@gmail.com