Szkolenia dla członków rodzin, kadry i wolontariuszy OzN– 2024

Zadanie publiczne realizowane w formie powierzenia przez Województwo Lubelskie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 roku ze środków PFRON.

Celem głównym zadania jest przeciwdziałanie izolacji społecznej opiekunów osób
niepełnosprawnych, profilaktyka negatywnych konsekwencji opieki osób z niepełnosprawnością (OzN) dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez tworzenie więzi społecznych i budowanie aktywności kreatywnej oraz zapobieganie skutkom wykluczenia społecznego.

Uczestnikami projektu są mieszkańcy województwa lubelskiego, głównie powiatów włodawskiego, biłgorajskiego, łęczyńskiego oraz powiatu lubelskiego. Wsparciem będzie objętych 40 osób.

Działania:

  1. indywidualne spotkania z psychologiem
  2. grupowe warsztaty coachingowe
  3. warsztaty arteterapii
  4. spotkanie integracyjne dla 4 grup UP

FORMULARZ REKRUTACYJNY

https://docs.google.com/forms/d/1a7S1kY7X6Ydfdlm4ZQDJUfrYi7RySGVe_Uz0S5c48jY/edit